Wat te doen bij achterstallige huurbetaling

Op het moment dat een huis of een pand wordt verhuurt, dan worden er bepaalde afspraken vastgelegd omtrent de huur. Een van die afspraken is de betaaldatum. Dit vaak een van de belangrijkste afspraken en wordt helaas niet altijd nagekomen. In dit artikel wordt er meer verteld over wat te doen bij het achterstallige huurbetaling.

Niet nakomen van afspraken

Helaas komt het vaak voor dat de huurprijs die overeengekomen is in het huurcontract niet altijd wordt betaald. Huur moet altijd worden betaald voor de datum die staat vastgesteld in het contract. Wanneer dit dan niet gebeurd is de huurder automatisch in verzuim geraakt. Wanneer je meer informatie wilt vinden omtrent de rechten en plichten bij huur dan kan gekeken worden in het Burgelijk Wetboek boek 7 bij titel 4.

Breng de huurder op de hoogte

Wanneer er niet voldaan wordt aan de huur dan is het belangrijk om de huurder hiervan op de hoogte te houden. Dit kan gedaan worden met een schriftelijke brief of een e-mail, waarbij de datum staat. Zo kan er een dossier worden opgebouwd. Het is belangrijk altijd een kopie te hebben van die mail of brief.

Huurincasso

Wanneer het zelf niet lukt om de huur van de huurder te verkrijgen dan is het mogelijk om vervolgens een incassobureau in te schakelen voor de huurincasso. Zij nemen het dan vervolgens van u over en hierbij kan ook het dossier helpen. In sommige gevallen kan het ook voldoende zijn om aan te geven dat er een incassobureau ingeschakeld gaat worden. Dit kan sommige huurders doen schrikken. Wanneer een incassobureau het niet lukt om direct de achterstallige huur te krijgen dan wordt er wel eens snel doorgeschakeld en kan er gekozen worden om het pand te laten ontruimen. Gelukkig komt het in de meeste gevallen niet zo ver.

Meer weten over huurincasso?

Wanneer je meer wilt weten omtrent huurincasso en de trends die zich op dat gebied afspelen dan is het mogelijk de benchmark huurincasso te controleren. Deze wordt jaarlijks bekend gemaakt op het huurincasso congres. Hiervan is zelfs een beknopte versie te vinden. Zo bent u snel op de hoogte van de laatste trends omtrent huurincasso.