Inbraken

In elke woning, huis of pand kan ingebroken. Zo ook als u appartementen verhuurd. Daarom wordt vaak aangeraden om op de appartementen die u verhuurd goede sloten te installeren. Met goede sloten bedoelen we sloten met een certificering van het politiekeurmerk Veilig wonen.
Feiten over inbrakeninbraken

-Er vonden in 2010 ongeveer 77.500 inbraken plaats.
-In datzelfde jaar vonden er 767 woningovervallen plaats
-Van de inbraken vond het overgrote deel zich plaats aan de achterzijde van de woning
-Een inbreker heeft gemiddeld slechts 3 minuten nodig voor een inbraak.
-Het overgrote deel van de inbraken vind plaats door een inbraak via de begane grond.
-Inbrekers zitten vaak in de leeftijdsgroep van 15 tot 25.
-Er werd in 2010 slechts 11% van de inbraken opgelost.
-Met hang- en sluitwerk met een SKG keurmerk kan men 5 minuten inbraakwerendheid behalen.
-Ongeveer 80% van de inbraken wordt door gelegenheidsinbrekers gepleegd.

Let er bij het verhuren van appartementen dus goed op dat u een goede inbraakpreventie heeft. Zorg voor goed hang- en slotwerk en kijk bij appartementen aan de begane grond dus goed of er geen verborgen hoekjes zitten en duistere plekjes waar de inbreker zich kan verschuilen.