Bouwsector in Nederland

De bouwsector is een conjunctuurgevoelige sector, dat wil zeggen dat wanneer de economie aan het groeien is, er ook automatisch vraag komt naar grotere en nieuwere gebouwen. Wanneer de economie begint te krimpen, dan zal de vraag in de bouw ook weer afnemen.

Hier even wat gegevens met betrekking tot de bouwsector in Nederland op een rijtje:

  • In 2001 waren er 65.000 bedrijven werkzaam in de bouw
  • Ook waren er 20.000 aan de bouw verwante bedrijven
  • Er waren dat jaar 4460.000 mensen werkzaam in de bouw
  • In totaal werd er in 2000 een netto omzet van 45 miljard Euro bereikt in de bouw
  • De bouwsector draag zes procent bij aan het Bruto Binnenlands Product in Nederland.

Door de huidige economische crisis zijn er veel bouwbedrijven die de deuren hebben moeten sluiten, waardoor ook veel banen zijn verdwenen in de bouw. Wanneer je als particulier of mkb bedrijf op zoek bent naar een bouwbedrijf, dan wordt er vaak gekozen voor een bouwbedrijf in de regio zoals een bouwbedrijf Moerdijk. Bedrijven met jarenlange ervaring stralen hier natuurlijk vertrouwen uit, waarbij nieuwkomers het steeds moeilijker krijgen.